top of page
sammanflätade

ANNA VINTERFALL

"JAG ÄR JÄGAREN SOM LETAR EFTER ATT EXEKVERA DET PERFEKTA SKOTTET"

Född 1981. Bor sedan en tid i Stockholm.

Anna är autodidakt och fotografiintresset har funnits sedan barnsben. Genom färg, unika sammansättningar och fantasifulla berättelser förvandlar Anna traditionell fotografi till en värld av fantasier. Hennes strävan är att skapa en bro till illusion och verklighet - samtidigt.

Fotografierna är vanligtvis konstruerade av två eller flera enskilda motiv som kombineras för att skapa ett unikt verk.” Min kamera är med mig hela tiden - jag är jägaren som letar efter att exekvera det perfekt skottet.

Genom att arbeta digitalt kan jag extrahera pixlar. Likt DNA bär de källan till ett ursprung som sedan används på ett nytt sätt för att skapa något helt unikt.

Anna är kontinuerligt representerad på utställningar och gallerier. Hennes verk finns spridda genom företag, institutioner och privata samlingar runt om i världen.

Vi är extra ”malliga” - att som första galleri förmedlat hennes fotokonst i Europa! (2020). Illusion eller verklighet…det får ni själva bedöma.

Een målning
Porträttbild av konstnären: Helena Hötzl Setterström

bottom of page