top of page
sammanflätade

BRIGITTA GLENMARK

”DET ÄR SOM ATT MATERIALET SÄTTER TON FÖR UTTRYCKET"

Birgittas måleri kännetecknas av en materiell nyfikenhet. Går man runt med Birgitta på stan eller sitter i ateljén kommer ständiga små utrop; Vad är det här! Den här skulle man kunna använda! Titta vilken vacker yta! Birgittas energi smittar av sig, man dras med i hennes entusiasm.

Målningarna vibrerar av samma energi. Lekfullheten är ledstjärna. Målningarna får mycket av sitt uttryck efter materialvalen. Målningar på glittrande tjärpapp som ger en mystisk gåtfull underton till bilden, metallpulver som förstärker blänket.

Andra målningar på papper med bläck som söker sin egen väg på det våta underlaget. Akryl på duk där penseln söker sin egen resa. Striktare, mer formfasta målningar på aluminium och luftiga målningar på rispapper. Det är som att materialet sätter tonen för uttrycket.

Det är ett abstrakt måleri, men man kan se spår och små tecken på vilka intryck som filtreras i måleriet. Det kan vara resor i Asien, möten med nya konstnärskap eller sommarkvällens ljus. Men framför allt föds målningarna ur sina verktyg. Det kan var skrapor, penslar, händer, sprayburkar eller kartongbitar eller en ipad.

Målningarna söker sitt eget uttryck. De är inte inställsamma. De bär på en råhet som skaver så som livet självt kan göra. De är bombastiska och sköra på en och samma gång.

Men framför allt är det ett roligt, varmt och glädjefullt måleri Birgitta bjuder in oss till.

Een målning
Porträttbild av konstnären: Helena Hötzl Setterström

Tillgänglig konst: Begränsad eller slutsåld | Kommande utställning: Saknas

bottom of page