top of page
sammanflätade

FRANK OLSSON

”INGA KRUSIDULLER - KÄNSLAN ÄR DET VÄSENTLIGA"

Konstnären Frank Olsson f.-54, varvar måleri med skulptering samt i viss mån design, eller kanske rättare ”skulptural form med praktisk funktion”.

Kombinationen frambringar inspiration i båda riktningarna. I sin ateljé på Dalarö i Stockholms skärgård kan besökaren följa skaparprocessen.

Måleriet har alltid legat honom varmt om hjärtat, hastigt nedtecknade skisser, idéer och tankar, som under dagens ljusa timmar får färg och form. Resultat som många gånger är förvånande och oförberett.

En rörlighet – alltid framåt – aldrig stanna – men på samma gång en balans. Skulptering kom in senare i hans skapande. De har också bidragit mycket för måleriet och utvecklingen.

Skulpturer i lera, som sedan blir brons, stål, glas, betong eller något annat materiel. Ofta med kvinnan som motiv. Enkla sensuella linjer med strama grafiska reliefer där skuggorna får skapa färgerna. Inga krusiduller – känslan är det väsentliga.

”Utmaningen har alltid varit att prova nya idéer och materiel, vara lyhörd för nya möjligheter och utmaningar”

Frank ställde ut första gången 1978. Idag, drygt 40 år senare finns hans verk spridda på företag, institutioner och privata samlingar i Sverige och runt om i världen.

Een målning
Porträttbild av konstnären: Helena Hötzl Setterström

Tillgänglig konst: Begränsad eller slutsåld | Kommande utställning: Saknas

bottom of page