top of page
sammanflätade

JONAS LUNDH

”MAN KAN ALDRIG TYCKA FEL, MAN FÅR TYCKA VAD MAN VILL"

Jonas Lundh är en svensk musikkonstnär med abstrakt och filosofiskt bildspråk. F.-65 i Fagersta, numera bosatt i Karlshamn, Bleking.

Han är även jazzmusiker och ser de båda uttrycksformerna som sammanlänkade. Utmärkande drag i Jonas måleri är de figurativa inslagen i hans abstrakta bilder, ofta med insprängda ytor av tomhet som kan locka tanken vidare.

Betraktaren ska tolka målningarna utifrån färg och motiv och han tycker att det är alldeles för begränsande att måla föreställande. Betraktare har sagt att hans teknik "når en kubistisk effekt". Med skarpa färgkontraster förmedlar han både rörelser och lyskraft i sitt måleri.

Han skapar sin egen värld i konsten, där "övertydlighet är förbjuden" och rytm en av ingredienserna. "Man kan aldrig tycka fel, man får tycka vad man vill. För varje ny tolkning bilden får, växer den".

Jonas målar med en speciell teknik där han använder kartongbitar, trasor, händerna och annat. Just kartongbitar började han måla med en gång när han hade värk i handlederna och det kändes svårt att hålla i ett smalt penselskaft. Han fann att det oortodoxa verktyget gav ett speciellt uttryck, ett uttryck som han sedan dess har hållit fast vid och utvecklat vidare.

Jonas är representerad i flera kommuner och landsting i Sverige. Sedan 2014 har han ett nära samarbete med den franska gallerikedjan Carré d'Artistes med konstgallerier runt om i världen. De största framgångarna har han nått i Paris och Amsterdam men även i Marseille, Beirut, New York och Shanghai.

”Det ska inte vara svårt att skapa tydningar utifrån personliga erfarenheter och upplevelser och även knyta an till konsthistorien och föregångare inom abstrakt expressionism”.

bottom of page