top of page
sammanflätade

KICKI EDGREN

”JAG VILL VISA UPP DET SOM ANNARS INTE SYNS, DET SOM SKER INOM OSS"

Kristina ”Kicki” Edgren, fd. 1972, har alltid målat, tecknat och skrivit. Redan som 15-åring började hon ställa ut sin konst. Hon har flera konstutbildningar bland annat en masterutbildning från HDK-Valand vid Göteborgs universitet.

Inspirationen kommer av människor, ansikten och kroppar men också människans inre liv - som tankar, drömmar, beslut, glädje och oro och hur detta gestaltas i en kropp eller i en blick.

Det visuella uttrycket i målningarna är inspirerad av graffiti och street art där linjer, kontraster och starka färger spelar huvudrollen och mötet mellan det tredimensionella och det platta är ständigt närvarande.

Kicki målar i akryl - dels för att det stämmer med det expressionistiska uttryck hon vill förmedla och dels för att kunna ha ett högt tempo, där spontanitet och slump ofta är viktiga ingredienser i processen och där många lager kan målas under kort tid.

”Jag vill visa upp det som annars inte syns - det som sker inne i oss. Den inre känslan kan gestaltas i en kropps rörelse, en blick i någons ansikte eller en uträckt arm som letar efter något att hålla sig i. Mitt måleri handlar bara om människor, känslor, mellanmänskliga relationer och kanske livsavgörande ögonblick”.

Vid sidan av sitt yrke som designer har hon har haft ett 20-tal egna konstutställningar i Sverige och på senare tid har hon ställt ut i flera länder i Europa. Idag hänger hennes konst bland annat på gallerier i England och i Canada.

Een målning
Porträttbild av konstnären: Helena Hötzl Setterström

bottom of page