top of page
sammanflätade

OLE HEDEAGER

"JAG HAR UPPTÄCKT EN DJUPARE KOPPLING MELLAN SPONTANITET OCH SKAPANDEFRIHET"

Ole Hedeager är en framstående dansk konstnär, erkänd för sitt nyskapande tillvägagångssätt inom droppmålning. - "Under min konstnärliga resa har jag funnit en fördjupad sammankoppling mellan spontanitet och den frihet som konstnärligt skapande innebär."

Genom min unika droppmålningsmetod strävar jag efter att utmana gränserna för det traditionella penselarbetet. Jag engagerar mig i en livfull dialog mellan färg, duk och konstnärlig fysik. Kärnan i min teknik ligger i dess eleganta enkelhet. Istället för att fysiskt vidröra duken med en pensel använder jag spackel för att droppa och spruta färg, vilket tillåter färgen att strömma ned över ytan.

Det är genom denna metod som en förtrollande dans av handleden utvecklas, skapande en rytmisk interaktion mellan mina handrörelser och duken. Kraften och intensiteten i dessa rörelser påverkas av mitt emotionella tillstånd och ger varje konstverk en autentisk uttrycksform av min inre värld.

Medan jag närmar mig varje målning med en grundläggande komposition i åtanke, sätter den första färgklicken tonen och styr de efterföljande besluten och rörelserna. Det blir en harmonisk improvisation kring ett centralt tema, påminnande om den flytande och spontana känslan som genomsyrar musik.

Een målning
Porträttbild av konstnären: Helena Hötzl Setterström

Kommande utställning: 29 Mars - 5 Maj 2024

bottom of page