top of page
sammanflätade

OLEG BONDARENKO

”JAG HAR INGEN RELATION TILL DEN GRÖNA FÄRGEN - JAG ÄLSKAR DÅ ATT PORTRÄTTERA NATUREN"

Oleg Bondarenko, f.-68 i Odessa, Ukraina. Sedan tidigt 90-tal även holländsk medborgare.

Bondarenko är ett nytt och intressant namn i konstsverige. Efter mångårigt skapande och utställningar i bland annat Spanien, Holland, Brasilien och USA, anlände han till Sverige och Gotland under självaste pandemin - hösten 2020.

Oleg är stadigt förankrad i konsthistorien och skolad i klassiskt renässansmåleri sedan tidig ålder. Han har bl.a. studerat arkitektur och konst i Moskva och inhämtar tekniker, färgskalor och kompositioner från några av dåtidens klassiska mästare. Han gör det då med egna angrepp och modern touch.

Oleg bländas av naturen och dess cykler, det är i naturens stillhet han inhämtar sin skaparanda. Höstens förberedelse inför vintern och färgerna som bleknar för att under vår och sommar pånyttfödas med full kraft, påminner oss om Gustav Klimts palett.

I det mystiska, gåtfulla och skönheten skapar Oleg en bottenlös bildvärld att återvända till, med ständigt nya upptäckter för betraktaren att finna. En resa genom tid och rum med naturen som organiskt fundament - helt enkelt.

Een målning
Porträttbild av konstnären: Helena Hötzl Setterström

Tillgänglig konst: Begränsad eller slutsåld | Kommande utställning: Saknas

bottom of page