top of page
sammanflätade

TOMAS NIKLASSON

”BERÄTTELSERNA OCH MOTIVEN I HANS VERK ÄR OFTA MÅNGBOTTNADE OCH DRABBANDE"

Tomas har med ett undersökande förhållningssätt och en stark experimentlust sedan mitten av 80-talet använt sig av olika uttryck, metoder och tekniker i sitt skapande.

Med ett stort antal utställningar och projekt i Sverige, Polen, Ukraina, Tyskland och Skottland har han visat upp en imponerande rörlighet mellan måleri, installation, skulptur, rörlig bild, platsspecifika verk och offentliga uppdrag.

Berättelserna och motiven i hans verk är ofta mångbottnade och drabbande. Existentiella frågeställningar, allmänmänskliga, för var och en av oss att gå in i och att tolka utifrån vår egen erfarenhet. Ett tydligt exempel på detta är utställningen ”Bergtagen”.

Ett projekt som startade ur en vilja att skildra hur situationen gestaltade sig för människor med psykiska besvär då flera stora psykiatriska institutioner
stängdes och integrationen ut i samhället ökade.

Tomas fick möjlighet att under ett års tid träffa människor med långvariga och ofta svåra psykiska besvär (som schizofreni och psykosrelaterade sjukdomar) på ett psykiatriskt dagcenter.

Ur associationerna Tomas fick genom dessa möten skapade han målningar, objekt och ”Filmen om Dan” som visats på SVT vid två tillfällen. Projektet pågick under åren 1997-2002 och utställningen visades på ett flertal konsthallar.

Ett centralt verk i Tomas Niklassons mångsidiga konstnärskap är skulpturgruppen ”Shelter” (2017) som består av nio delar. Med materialen kogödsel, rep och hönsnät behandlar han aktuella teman som skydd och utsatthet.

Titeln har han tidigare använt på två platsspecifika installationer han uppfört i de polska städerna Platerow (2011) och Biala Podlaska (2015), vilket ger en hint om att dessa skulpturer är en del av ett pågående arbete.

Een målning
Porträttbild av konstnären: Helena Hötzl Setterström

Tillgänglig konst: Begränsad eller slutsåld | Kommande utställning: Saknas

bottom of page